ร้านช่างประชารัฐ

ศูนย์ช่าง กพร. บริการประชาชน


ข้อเสนอแนะการใช้บริการช่าง


 
1. สาขาช่างที่ต้องการเพิ่มเติม
 

 
2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริการของช่างประชารัฐ
 

 
3. ผลการใช้บริการช่างประชารัฐที่ทำงานให้ท่าน
 

 
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน