ร้านช่างประชารัฐ

ศูนย์ช่าง กพร. บริการประชาชน


บริการค้นหา ติดต่อช่างเพื่อใช้บริการที่บ้านด้วยตัวท่านเอง

โดยช่างที่มีฝีมือ มีมาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน*กรุณาตรวจสอบเบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านว่าเป็นรุ่นล่าสุดหรือไม่ก่อนการใช้งานร้านช่างประชารัฐคลิกเพื่อเลือกสาขาช่างที่ให้บริการ
ข้อเสนอแนะการใช้บริการช่าง


สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน