ระบบการยืนยันความพร้อมและการติดตามผลการให้บริการแอพพลิเคชั่น "รวมช่าง"

หน่วยงาน

รหัสผ่าน

ตารางแสดงจำนวนช่างในแอปพลิเคชัน "รวมช่าง" ที่ขอความร่วมมือ สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนมาสมัคร

สรุปจำนวนช่างที่พร้อมให้บริการแล้วแยกแต่ละจังหวัด

คู่มือการใช้งานระบบ

**ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่กลุ่มไลน์แจ้งปัญหาระบบ/ผู้ดูแลระบบ**

หน่วยงานที่ผู้สมัครรอการยืนยัน (38 คน)
กรุงเทพมหานคร(14), นครปฐม(1), นครศรีธรรมราช(3), ประจวบคีรีขันธ์(1), พิจิตร(1), ภูเก็ต(1), ศรีสะเกษ(4), สระบุรี(2), อุดรธานี(1), อุบลราชธานี(4), เชียงราย(1), เพชรบูรณ์(5),

หน้าแรก:ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
สงวนลิขสิทธิ์ 2560 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน