ระบบการยืนยันความพร้อมและการติดตามผลการให้บริการแอพพลิเคชั่น "รวมช่าง"

หน่วยงาน

รหัสผ่าน

ตารางแสดงจำนวนช่างในแอปพลิเคชัน "รวมช่าง" ที่ขอความร่วมมือ สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนมาสมัคร

สรุปจำนวนช่างที่พร้อมให้บริการแล้วแยกแต่ละจังหวัด

คู่มือการใช้งานระบบ

**ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่กลุ่มไลน์แจ้งปัญหาระบบ/ผู้ดูแลระบบ**

หน่วยงานที่ผู้สมัครรอการยืนยัน (52 คน)
กระบี่(1), กรุงเทพมหานคร(2), ฉะเชิงเทรา(1), ชลบุรี(2), ชัยนาท(7), ตาก(5), นครพนม(11), นราธิวาส(1), ประจวบคีรีขันธ์(1), พัทลุง(1), มหาสารคาม(1), ลำปาง(1), ศรีสะเกษ(1), สงขลา(1), สระแก้ว(1), สุรินทร์(1), หนองบัวลำภู(2), อุบลราชธานี(1), เชียงใหม่(1), เพชรบูรณ์(10),

หน้าแรก:ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
สงวนลิขสิทธิ์ 2560 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน